7 ตุลาคม 2565

กทม...พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image


พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1
   เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 โดยมี คุณพึงพิศ ภูมิจิตร ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.1, ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ  ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1         
และประธานมูลนิธิ กต.ตร.จว.นนทบุรี2563
คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก.ในสังกัด ภ.1, ผกก./หน.สภ.ในสังกัด ภ.1, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1, คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1, ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

 พล.ต.ท.จิรพัฒน์ฯ กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้ ขอบคุณในคุณงามความดี ที่ได้กระทำมาตลอดชีวิต ด้วยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย สร้างคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติโดยรวม
 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จว.ปทุมธานี
 

ภาพข่าว

กทม...ขอเสดงความยินดี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น 64

ขอเสดงความยินดี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น 64

กทม...ดร.วิเชียร นายกสภาทนายความฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ประธานและกรรมการทนายความ จ.สมุทรสงคราม

ดร.วิเชียร นายกสภาทนายความฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ประธานและกรรมการทนายความ จ.สมุทรสงคราม

กทม... พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะ รอง ผบก. , ผกก. ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี

พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะ รอง ผบก. , ผกก. ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี